Slepen
Menu
Sluiten

Privacybeleid

Algemeen

De website www.wijkaanpak.nl wordt beheerd door Van Wijnen Groep N.V. (Van Wijnen), mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijnen.

Informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Van Wijnen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Van Wijnen niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites

Op de website van Van Wijnen wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Van Wijnen gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Van Wijnen door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Van Wijnen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Van Wijnen behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Wijnen, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Van Wijnen, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Van Wijnen aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan Van Wijnen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Van Wijnen’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.

Privacy

Samen met u bouwen we aan ruimte voor een beter leven. Dat betekent dat we woningen en gebouwen ontwikkelen, realiseren, onderhouden, beheren en verkopen. Om dat met u te kunnen doen, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is, hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. In de algemene Privacy verklaring Van Wijnen leest u hoe wij dat doen.

Uw gegevens

Als bezoeker van deze website kunnen wij uw gegevens gebruiken om u desgevraagd van informatie of nieuwsbrieven te voorzien. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, ook hen zullen wij wijzen op een rechtmatig en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verspreiden en deze verwijderen nadat u ons daarom verzoekt.

Privacyverklaring Bouwplaats Check-In

De Privacyverklaring Bouwplaats Check-In van Van Wijnen beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en bezoekers in het kader van toegangscontrole en verblijf op onze bouwplaatsen. Lees hier de Privacyverklaring Bouwplaats Check-in.

Cookies

Uitleg over de gebruikte cookies op onze website

Websites hanteren handige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Eén van die technieken is het gebruik van cookies. Daarbij slaan de websites die u bekijkt kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

Het gebruik van cookies is veilig.

Cookies zoals vanwijnen.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Welke cookies plaatst vanwijnen.nl?

We vinden het belangrijk dat u weet welke cookies vanwijnen.nl inzet en waarvoor we ze gebruiken. Daarom volgt hieronder een overzicht:

1) Noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneertBepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden en de website goed te laten werken.

Naam Geldigheid Doel
allowcookies 5 jaar Onthoudt of u cookies van type 2 en 3 (zie hieronder) accepteert of niet. Bovendien bevat dit cookie een uniek nummer waarmee we uw toestemming kunnen bewijzen.
default_site 24 uur Onthoudt de keuze voor de desktopversie vanuit de mobiele site

Als uw browsers cookies blokkeren, kan de website minder prettig zijn in het gebruik.

2) Cookies om het gebruik van de website te kunnen meten

De site vanwijnen.nl verzamelt gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met Google Analytics. Vanwijnen.nl houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving.De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

  • het IP-adres van uw internetaanbieder;
  • de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
  • vanaf welke pagina u op vanwijnen.nl terecht bent gekomen;
  • wanneer en hoe lang u vanwijnen.nl bezoekt;
  • welke pagina’s op vanwijnen.nl u bekijkt.
Naam Geldigheid Doel
__utma 2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
__utmc Sessie Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
__utmz 1/2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
_ga 2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
_gat 1 dag Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

3) Cookies van websites van derdenAls u gebruik maakt van handige extra’s op vanwijnen.nl die afkomstig zijn van derden, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Twitter, dan zet die website een cookie op uw computer. Vanwijnen.nl heeft geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Heeft u bezwaar tegen cookies?Door de site vanwijnen.nl te bezoeken, gaat u impliciet akkoord met het plaatsen van:

  • cookies om het gebruik te analyseren;
  • cookies door derden.

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

Heeft u vragen over onze voorwaarden laat het ons weten via [email protected].

  • © Van Wijnen Groep