Slepen
Menu
Sluiten

De aanpak van WDW

Integrale wijkaanpak

 • 01.
  Inventarisatie & analyse

  In de eerste fase “Inventarisatie & Analyse” maken we een technische verkenning van de wijk. In lijn met de transitievisie warmte maken we inzichtelijk of en zo ja waar warmtenetten logisch zijn of dat elektrificatie de meest logische stap is. We maken een indeling van de wijk in deelgebieden en geven aan waar het beste met welk deelgebied kan worden begonnen.

   

  Als basis van deze technische verkenning gebruiken we de energetische data van de huurwoningen. Dat is de data die gebruikt is om de energielabels van de huurwoningen te bepalen. Op basis hiervan bepalen we met welke maatregelen welke labelstappen kunnen worden gemaakt of met welke maatregelen de woningen aardgasvrij kan worden gemaakt. Na deze analyse kan ook worden bepaald voor welke omliggende woningen deze maatregelen gelden.

   

  Op deze manier zorgen dat we voor alle vastgoedeigenaren in het eerste deelgebied inzichtelijk hebben met welke maatregelen zij hun vastgoed aardgasvrij kunnen maken.

   

  Om dit inzichtelijk te maken en te onderbouwen laden we data in onze eigen viewer en kunnen we het combineren met andere relevante data over bijvoorbeeld het energienetwerk of het vastgoedeigendom in de wijk.

   

  Eerste resultante van deze fase van inventarisatie & analyse is een duurzaamheidsplan voor de wijk waarin we aangeven hoe de wijk van het aardgas af kan en met welk deelgebied het beste kan worden begonnen. Vervolgens werken we dat deelgebied verder uit en maken per vastgoedeigenaar inzichtelijk met welke maatregelen zijn of haar vastgoed aardgasvrij kan worden gemaakt. 

   

  Specifiek gaan we daarbij in op het vastgoed van de woningcorporatie en geven per complex aan wat de juiste strategie is om naar aardgasvrij te gaan. Dat kan zijn in 1 x of in twee keer of via sloop /nieuwbouw. 

   

  In de uitwerking van het deelgebied bepalen we ook welke particuliere woningeigenaren we een aanbieding van duurzaamheidsmaatregelen kunnen doen.

 • 02.
  Communicatie & participatie

  Participatie gaat in dit geval over het meedenken over de maatregelen die mogelijk zijn en samen komen tot de juiste set daarvan en het juiste uitvoeringsmoment. Hoe we de participatie organiseren verschilt per wijk. In de praktijk werken we veel samen met energie coöperaties en huurdersverenigingen.

   

  Communicatie zien we in deze context als de manier waarop we de maatregelen aan de man brengen. Hierbij maken we gebruik van een offline en online omgeving.

   

  De offline omgeving zijn de modelwoningen waarbij we samen met onze onderaannemers de duurzaamheidsmaatregelen presenteren. Deze modelwoningen zijn dus ook toegankelijk voor particuliere woningeigenaren.

   

  De online omgeving is een online bezoekerscentrum die via een webpagina te bezoeken is. Hier kunnen de bewoners de maatregelen bekijken waarmee zij hun of haar vastgoed aardgasvrij kunnen maken. Voor iedere maatregel kan apart een onderbouwde offerte worden aangevraagd via één van de betrokken onderaannemers.

   

  De on- en offline omgeving hebben dezelfde herkenbare uitstraling die ook terugkomt in de social-mediacampagnes die we inzetten om duurzaamheidsmaatregelen onder de aandacht te brengen. Via geotargeting op o.a. Facebook en Instagram benaderen we de doelgroep en werken we aan een hoge afname van duurzaamheidsmaatregelen.  

 • 03.
  Uitvoering & monitoring

  De basis van de uitvoering is het renovatie of sloop-/nieuwbouw project van de woningcorporatie in het eerste deelgebied. Vanuit dat project start de communicatie naar de wijk.

   

  Monitoring gaat over het volgen van de vooruitgang van het aardgasvrij maken van de wijk. We weten wat het aardgasverbruik en het aantal aansluitingen is aan het begin van de wijkaanpak en houden via onze viewer bij hoeveel het verbruik is afgenomen en met welke aantal de aansluitingen zijn afgenomen. Daarnaast onderzoeken we op dit moment in hoeverre de werking van de maatregelen kunnen koppelen aan de slimme meter en hoe we dat voor monitoring kunnen gebruiken.

Neem contact met ons op

Benieuwd wat WDW voor u en uw organisatie kan betekenen? Of wilt u graag meer weten over de integrale wijkaanpak? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met u op!